Co to jest Propolis

 

kit pszczeliKit pszczeli, nazywany także propolisem, jest jednym z podstawowych produktów pszczelich. Jest to aromatyczna, lepka substancja o barwie od zielonkawoszarej, przez pomarańczową do brunatnej. Słowo „propolis” pochodzi z języka greckiego i oznacza przedmurze miasta. Oddaje to nieco funkcję kitu pszczelego jaką spełnia on w rodzinie pszczelej, a mianowicie jest wykorzystywany jako budulec uszczelniający otwory w gnieździe oraz służący do przyklejania jego ruchomych i oberwanych elementów. Pszczoły wykorzystując bakteriobójcze właściwości kitu powlekają jego cienką warstwą ściany swojej siedziby, tak aby zapewnić sobie właściwy mikroklimat, uniemożliwić butwienie i gnicie drewna oraz powstrzymać rozwój szkodliwych mikroorganizmów. Komórki plastrów pszczelich są polerowane propolisem i powlekane jego cienką warstwą, co gwarantuje czystość plastra i umożliwia składanie jaj.

propolis2

propolis na plastrze pszczelim

Zazwyczaj bezpośrednia okolica wlotu do gniazda jest obficie zakitowana, stanowiąc swoistą matę dezynfekcyjną. Konstrukcja ta sprawia, że każda wchodząca czy wychodząca pszczoła przechodzi pewien rodzaj odkażania ograniczający wnoszenie do gniazda szkodliwych zarazków, pleśni i innych patogenów. Propolisem pokrywane są także zwierzęta – intruzi uśmierceni wewnątrz gniazda, jeśli ich wielkość uniemożliwia wyniesienie poza ul. Najczęściej los taki dotyka większe owady – trzmiele, szerszenie, trupie główki, oraz mniejsze kręgowce – myszy, jaszczurki,a nawet niewielkie żmije. Takie martwe zwierzę, szczelnie pokryte cienką warstwą propolisu, w skutek specyficznych właściwości kitu ulega mumifikacji i w niezmienionym stanie może pozostać latami.